FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

The Would Be Company ApS

Lyngtoften 14

7430 Ikast

E-mail: info@wouldbe.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

 _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Bestilt den                ______________________________________________________

- Ordrenummer         ______________________________________________________

- Bestilt af (navn)       ______________________________________________________

- Bestillers adresse    ______________________________________________________

- Bestillers underskrift         ______________________________________________________